Gå direkt till sidans innehåll

Behörighet till yrkesprogram

Indikator SE. 4. 2

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2000
Senaste värdet:
86 % (2022)
Utgångsvärde:
86 % (2000)

Kommentar

I Jönköping har 86 procent av eleverna som går ut grundskolan behörighet till yrkesprogram, vilket är något högre än den nationella nivån.

Senast ändrad: 2023-08-11