Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Indikator SE. 4. 1

Andel barn som är inskrivna i förskola är ett viktigt mått att följa då det har betydelse för barnets fortsatta utveckling i skolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade bland dem som inte går i förskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

69

1

Jönköping

2005

76

2

Jönköping

2006

78

3

Jönköping

2007

79

4

Jönköping

2008

80

5

Jönköping

2009

79

6

Jönköping

2010

81

7

Jönköping

2011

80

8

Jönköping

2012

82

9

Jönköping

2013

82

10

Jönköping

2014

83

11

Jönköping

2015

82

12

Jönköping

2016

83

13

Jönköping

2017

82

14

Jönköping

2018

85

15

Jönköping

2019

85

16

Jönköping

2020

86

17

Jönköping

2021

86

18

Jönköping

2022

87

19

Riket

2000

66

20

Riket

2005

77

21

Riket

2010

83

22

Riket

2011

83

23

Riket

2012

84

24

Riket

2013

84

25

Riket

2014

83

26

Riket

2015

83

27

Riket

2016

84

28

Riket

2017

84

29

Riket

2018

85

30

Riket

2019

85

31

Riket

2020

85

32

Riket

2021

86

33

Riket

2022

86

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

60

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

73

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

75

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

77

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

78

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

79

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

80

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

79

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

80

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

81

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

81

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

80

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

81

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

82

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

84

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

84

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

85

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

85

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

85

53

Större stad (ovägt medel)

2000

71

54

Större stad (ovägt medel)

2005

80

55

Större stad (ovägt medel)

2006

80

56

Större stad (ovägt medel)

2007

82

57

Större stad (ovägt medel)

2008

83

58

Större stad (ovägt medel)

2009

84

59

Större stad (ovägt medel)

2010

84

60

Större stad (ovägt medel)

2011

85

61

Större stad (ovägt medel)

2012

86

62

Större stad (ovägt medel)

2013

86

63

Större stad (ovägt medel)

2014

85

64

Större stad (ovägt medel)

2015

85

65

Större stad (ovägt medel)

2016

86

66

Större stad (ovägt medel)

2017

85

67

Större stad (ovägt medel)

2018

87

68

Större stad (ovägt medel)

2019

87

69

Större stad (ovägt medel)

2020

87

70

Större stad (ovägt medel)

2021

87

71

Större stad (ovägt medel)

2022

87

Kommentar

Andel inskrivna barn i förskolan har ökat under åren, från 76 procent 2005 till 87 procent 2022. I en jämförelse med övriga R9-kommuner ligger Jönköping på sjätte plats.

Andelen inskrivna barn i förskolan bland de utrikes födda är lägre. Projektet Bättre språkutveckling i förskolan är en insats för att öka deltagandet i förskolan för barn med annat språk i hemmet än svenska. Där driver utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun uppsökande verksamhet, med målet att öka deltagandet i förskolan. Målgruppen är vårdnadshavare med barn mellan tre och fem år. På grund av pandemin har uppdraget hittills varit riktat till ett område. Framåt kommer projektet omfatta samtliga prioriterade områden.

Senast ändrad: 2023-12-05