Gå direkt till sidans innehåll

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbarhetsmål SE. 9

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun ska stimulera till hållbara industrier och miljövänlig teknikutveckling både internt och externt. Genom nätverkande tar kommunen tillvara på framgångsfaktorer och sprider goda initiativ.

Som Sveriges åttonde största arbetsmarknad har kommunen ett stort ansvar för att bli ett hållbart och klimatsmart föredöme. Kommunen välkomnar och uppmuntrar företag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.

I dagsläget har kommunen inga indikatorer som följer upp de prioriterade målen.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Näringsliv

Jönköpings kommun ska stimulera till hållbara industrier och miljövänlig teknikutveckling både internt och externt. Genom nätverkande tar kommunen tillvara på framgångsfaktorer och sprider goda initiativ. Som Sveriges åttonde största arbetsmarknad har kommunen ett stort ansvar för att bli ett hållbart och klimatsmart föredöme. Kommunen välkomnar och uppmuntrar företag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.

För att bidra till att nå Agenda 2030 behövs:

  • Mål 164 Intern kompetens behöver bibehållas och stärkas för att kunna stödja och inspirera företagen. Detta gäller, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt för att bidra till sunda företag med långsiktighet och utvecklingsförmåga.
  • Mål 165 Kommunen ska arbeta för en hållbar logistiksatsning/kombiterminal.
Senast ändrad: 2024-05-16