Gå direkt till sidans innehåll

Mål 9. Sveriges bästa friluftskommun

Indikator SE. 3. 9

Att vara en bra friluftskommun är viktigt för kommuninvånarnas hälsa, det är kostnadseffektivt , berör alla invånare och det genererar miljöengagemang. Det finns en målsättning om att Jönköping alltid ska vara bland de 10 bästa friluftskommunerna i Sverige enligt Naturvårdsverkets enkät "Sveriges friluftskommun".

Placering i rankningen Sveriges bästa friluftskommun

Datakälla: Naturvårdsverkets enkät; Sveriges friluftskommun
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
5 plats (2023)
Mål:
10 plats

Kommentar

Jönköpings kommun var länge rankade 1:a tillsammans med andra kommuner, men åkte ner många placeringar i rankningen år 2022. Det var framförallt inom Aktiviteter inom friluftsliv som kommunens poäng minskade.

Förbättringspotential finns:

  • Ökat stöd till föreningslivet generellt och specifikt möjlighet till skidåkning 6 månader per år längd och utför (konstsnödialog med Hallby, IKHP, och JSLK)
  • Utveckla rundslingor och raststugor ytterligare
  • Tillgängliggöra naturen ytterligare för personer med någon form av funktionsnedsättning
  • Båtliv bör utvecklas (hamnar / ramper)
  • Integrationsarbetet kan utvecklas ytterligare
Kontakt:
Senast ändrad: 2024-05-16