Gå direkt till sidans innehåll

Långtidsarbetslöshet

Indikator SE. 8. 3

Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Kommuner har en viss rådighet över långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva arbetsmarknadsverksamhet.

De som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader räknas som långtidsarbetslösa.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2010

2,97

1

Jönköping

2011

2,64

2

Jönköping

2012

2,68

3

Jönköping

2013

2,95

4

Jönköping

2014

2,85

5

Jönköping

2015

2,76

6

Jönköping

2016

2,83

7

Jönköping

2017

2,82

8

Jönköping

2018

2,70

9

Jönköping

2019

2,67

10

Jönköping

2020

3,24

11

Jönköping

2021

3,31

12

Jönköping

2022

2,77

13

Riket

2010

3,77

14

Riket

2011

3,55

15

Riket

2012

3,60

16

Riket

2013

3,76

17

Riket

2014

3,66

18

Riket

2015

3,70

19

Riket

2016

3,78

20

Riket

2017

3,88

21

Riket

2018

3,74

22

Riket

2019

3,68

23

Riket

2020

4,33

24

Riket

2021

4,62

25

Riket

2022

3,82

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

3,30

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

2,93

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

3,05

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

3,30

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

3,32

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

3,47

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

3,48

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

3,60

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

3,34

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

3,27

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

3,94

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

3,87

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

2,97

39

Kvinnor

2010

2,56

40

Större stad (ovägt medel)

2010

4,54

41

Kvinnor

2011

2,43

42

Större stad (ovägt medel)

2011

4,32

43

Kvinnor

2012

2,53

44

Större stad (ovägt medel)

2012

4,48

45

Större stad (ovägt medel)

2013

4,63

46

Kvinnor

2013

2,70

47

Större stad (ovägt medel)

2014

4,45

48

Kvinnor

2014

2,66

49

Kvinnor

2015

2,59

50

Större stad (ovägt medel)

2015

4,49

51

Större stad (ovägt medel)

2016

4,54

52

Kvinnor

2016

2,73

53

Större stad (ovägt medel)

2017

4,53

54

Kvinnor

2017

2,82

55

Större stad (ovägt medel)

2018

4,36

56

Kvinnor

2018

2,85

57

Kvinnor

2019

2,91

58

Större stad (ovägt medel)

2019

4,28

59

Större stad (ovägt medel)

2020

4,98

60

Kvinnor

2020

3,27

61

Större stad (ovägt medel)

2021

5,26

62

Kvinnor

2021

3,41

63

Större stad (ovägt medel)

2022

4,46

64

Kvinnor

2022

3,05

65

Män

2010

3,38

66

Män

2011

2,84

67

Män

2012

2,82

68

Män

2013

3,20

69

Män

2014

3,03

70

Män

2015

2,92

71

Män

2016

2,92

72

Män

2017

2,83

73

Män

2018

2,56

74

Män

2019

2,44

75

Män

2020

3,21

76

Män

2021

3,22

77

Män

2022

2,51

Kommentar

Jönköping har en låg nivå av långtidsarbetslöshet jämfört med den nationella statistiken, men det har ökat sedan tidigt 2000-tal. Den långvariga arbetslösheten visar också på en ökning under de senaste åren. Andelen kvinnor som är långtidsarbetslösa är högre än andelen män.

Ökad egenförsörjning är ett viktigt effektmål för den sociala hållbarheten i kommunen. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) genomför insatser för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också tidiga och förebyggande insatser. Insatsen Egenkrafts med medarbetare med särskild interkulturell kompetens finns närvarande i kommunens prioriterade områden och finns tillgängliga för att coacha arbetssökande mot jobb eller studier. Sedan starten 2020 har det varit närmare 200 personer som fått jobb och 300 personer gått vidare med studier efter kontakt med Egenkrafts medarbetare.

Senast ändrad: 2023-05-05