Gå direkt till sidans innehåll

Unga arbetslösa

Indikator SE. 8. 2

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen, och kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2008

4,8

1

Jönköping

2009

6,0

2

Jönköping

2010

5,0

3

Jönköping

2011

4,5

4

Jönköping

2012

5,3

5

Jönköping

2013

5,7

6

Jönköping

2014

5,5

7

Jönköping

2015

5,2

8

Jönköping

2016

5,1

9

Jönköping

2017

5,1

10

Jönköping

2018

4,8

11

Jönköping

2019

4,8

12

Jönköping

2020

4,9

13

Riket

2008

7,3

14

Riket

2009

8,8

15

Riket

2010

7,6

16

Riket

2011

7,1

17

Riket

2012

7,5

18

Riket

2013

7,5

19

Riket

2014

7,5

20

Riket

2015

7,6

21

Riket

2016

7,6

22

Riket

2017

6,8

23

Riket

2018

6,5

24

Riket

2019

6,2

25

Riket

2020

6,2

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

5,5

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

8,0

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

6,3

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

5,7

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

6,2

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

6,6

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

6,6

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

6,3

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

6,6

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

6,0

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

6,1

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

5,6

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

6,1

39

Större stad (ovägt medel)

2008

7,1

40

Större stad (ovägt medel)

2009

8,5

41

Större stad (ovägt medel)

2010

7,4

42

Större stad (ovägt medel)

2011

6,9

43

Större stad (ovägt medel)

2012

7,2

44

Större stad (ovägt medel)

2013

7,2

45

Större stad (ovägt medel)

2014

6,9

46

Större stad (ovägt medel)

2015

7,1

47

Större stad (ovägt medel)

2016

6,9

48

Större stad (ovägt medel)

2017

6,3

49

Större stad (ovägt medel)

2018

6,0

50

Större stad (ovägt medel)

2019

5,7

51

Större stad (ovägt medel)

2020

5,7

Kommentar

Arbetslösheten bland unga har varierat över tid i Jönköings kommun, men var som lägst 2011. Jämfört med andra kommuner har Jönköping en något lägre andel unga som varken arbetar eller studerar.

Om statistiken

Denna indikator visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Senast ändrad: 2023-08-11