Gå direkt till sidans innehåll

13. Bekämpa klimatförändringen

Hållbarhetsmål SE. 13

Hur går det i Jönköping?

Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är vår tids största utmaningar och helt avgörande för nuvarande och framtida generationers möjlighet till ett bra liv. I Jönköping jobbar vi för att minska våra egna verksamhetsutsläpp med 10 procent per år i linje med Parisavtalet.

Kommunen jobbar också för att halvera de kommungeografiska utsläppen 2030 jämfört med 2005. Detta geografiska utsläpp delar kommunen med andra sektorer som industri, transporter och jordbruk. För att klara av att hålla Jönköpings koldioxidbudget för det geografiska området måste drastiska åtgärder ske igår.

Senast ändrad: 2023-12-10