Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 2

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). Fr.o.m. 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet men inte kunnat kopplas till en specifik kommun. Vi mäter därför trend från 2015.

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

Datakälla: BRÅ & SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
893 st/100 000 inv. (2023)
Utgångsvärde:
938 st/100 000 inv. (2015)

Kommentar

Underlag med koppling till mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Att mäta hur många som är utsatta för våld genom att enbart använda den officiella brottsstatistiken ger inte tillförlitlig statistik. Mörkertalet för brott i nära relationer uppskattas vara stort och brottsstatistiken visar endast händelser som är anmälda och registrerade som brott. För att få en mer komplett bild av utsatthet för våld, både det polisanmälda våldet och det våld som inte polisanmäls, behöver brottsstatistiken kompletteras med annan datainsamling.

Generellt sett är det fler kvinnor än män som utsätts för våld inomhus av en person som hen har en partnerrelation med. Män utsätts oftare för våld av en okänd gärningsperson utomhus. Detta gäller även i Jönköpings kommun.

Senast ändrad: 2024-05-29