Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 2

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). Fr.o.m. 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet men inte kunnat kopplas till en specifik kommun. Vi mäter därför trend från 2015.

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv.)

0

Jönköping

1998

665

1

Jönköping

1999

600

2

Jönköping

2000

729

3

Jönköping

2001

818

4

Jönköping

2002

778

5

Jönköping

2003

859

6

Jönköping

2004

827

7

Jönköping

2005

892

8

Jönköping

2006

1004

9

Jönköping

2007

983

10

Jönköping

2008

931

11

Jönköping

2009

883

12

Jönköping

2010

910

13

Jönköping

2011

1002

14

Jönköping

2012

924

15

Jönköping

2013

800

16

Jönköping

2014

792

17

Jönköping

2015

938

18

Jönköping

2016

999

19

Jönköping

2017

904

20

Jönköping

2018

797

21

Jönköping

2019

805

22

Jönköping

2020

831

23

Jönköping

2021

858

24

Jönköping

2022

911

25

Jönköping

2023

893

26

Riket

2000

811

27

Riket

2001

848

28

Riket

2002

854

29

Riket

2003

899

30

Riket

2004

919

31

Riket

2005

995

32

Riket

2006

1037

33

Riket

2007

1100

34

Riket

2008

1130

35

Riket

2009

1154

36

Riket

2010

1156

37

Riket

2011

1171

38

Riket

2012

1131

39

Riket

2013

1023

40

Riket

2014

1042

41

Riket

2015

1104

42

Riket

2016

1135

43

Riket

2017

1081

44

Riket

2018

1064

45

Riket

2019

1069

46

Riket

2020

986

47

Riket

2021

962

48

Riket

2022

964

49

Riket

2023

1025

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

466

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

535

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

518

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

559

54

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

632

55

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

641

56

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

630

57

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

707

58

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

713

59

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

682

60

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

738

61

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

815

62

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

703

63

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

752

64

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

746

65

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

773

66

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

950

67

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

838

68

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

852

69

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

848

70

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

819

71

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

880

72

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

787

73

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2023

837

74

Större stad (ovägt medel)

2000

847

75

Större stad (ovägt medel)

2001

865

76

Större stad (ovägt medel)

2002

922

77

Större stad (ovägt medel)

2003

981

78

Större stad (ovägt medel)

2004

999

79

Större stad (ovägt medel)

2005

1080

80

Större stad (ovägt medel)

2006

1148

81

Större stad (ovägt medel)

2007

1209

82

Större stad (ovägt medel)

2008

1221

83

Större stad (ovägt medel)

2009

1245

84

Större stad (ovägt medel)

2010

1243

85

Större stad (ovägt medel)

2011

1263

86

Större stad (ovägt medel)

2012

1172

87

Större stad (ovägt medel)

2013

1051

88

Större stad (ovägt medel)

2014

1067

89

Större stad (ovägt medel)

2015

1054

90

Större stad (ovägt medel)

2016

1092

91

Större stad (ovägt medel)

2017

1035

92

Större stad (ovägt medel)

2018

1025

93

Större stad (ovägt medel)

2019

1034

94

Större stad (ovägt medel)

2020

1026

95

Större stad (ovägt medel)

2021

1004

96

Större stad (ovägt medel)

2022

1013

97

Större stad (ovägt medel)

2023

1015

Datakälla: BRÅ & SCB via Kolada

Kommentar

Underlag med koppling till mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Att mäta hur många som är utsatta för våld genom att enbart använda den officiella brottsstatistiken ger inte tillförlitlig statistik. Mörkertalet för brott i nära relationer uppskattas vara stort och brottsstatistiken visar endast händelser som är anmälda och registrerade som brott. För att få en mer komplett bild av utsatthet för våld, både det polisanmälda våldet och det våld som inte polisanmäls, behöver brottsstatistiken kompletteras med annan datainsamling.

Generellt sett är det fler kvinnor än män som utsätts för våld inomhus av en person som hen har en partnerrelation med. Män utsätts oftare för våld av en okänd gärningsperson utomhus. Detta gäller även i Jönköpings kommun.

Senast ändrad: 2024-05-29