Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 2

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). Fr.o.m. 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet men inte kunnat kopplas till en specifik kommun. Vi mäter därför trend från 2015.

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv.)

0

Jönköping

2000

729

1

Jönköping

2001

818

2

Jönköping

2002

778

3

Jönköping

2003

859

4

Jönköping

2004

827

5

Jönköping

2005

892

6

Jönköping

2006

1004

7

Jönköping

2007

983

8

Jönköping

2008

931

9

Jönköping

2009

883

10

Jönköping

2010

910

11

Jönköping

2011

1002

12

Jönköping

2012

924

13

Jönköping

2013

800

14

Jönköping

2014

792

15

Jönköping

2015

938

16

Jönköping

2016

999

17

Jönköping

2017

904

18

Jönköping

2018

797

19

Jönköping

2019

805

20

Jönköping

2020

831

21

Jönköping

2021

858

22

Jönköping

2022

911

23

Riket

2000

811

24

Riket

2001

848

25

Riket

2002

854

26

Riket

2003

899

27

Riket

2004

919

28

Riket

2005

995

29

Riket

2006

1037

30

Riket

2007

1100

31

Riket

2008

1130

32

Riket

2009

1154

33

Riket

2010

1156

34

Riket

2011

1171

35

Riket

2012

1131

36

Riket

2013

1023

37

Riket

2014

1042

38

Riket

2015

1104

39

Riket

2016

1135

40

Riket

2017

1081

41

Riket

2018

1064

42

Riket

2019

1069

43

Riket

2020

986

44

Riket

2021

962

45

Riket

2022

964

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

466

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

535

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

518

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

559

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

632

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

641

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

630

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

707

54

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

713

55

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

682

56

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

738

57

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

815

58

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

703

59

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

752

60

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

746

61

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

773

62

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

950

63

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

838

64

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

852

65

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

848

66

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

819

67

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

880

68

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

787

69

Större stad (ovägt medel)

2000

847

70

Större stad (ovägt medel)

2001

865

71

Större stad (ovägt medel)

2002

922

72

Större stad (ovägt medel)

2003

981

73

Större stad (ovägt medel)

2004

999

74

Större stad (ovägt medel)

2005

1080

75

Större stad (ovägt medel)

2006

1148

76

Större stad (ovägt medel)

2007

1209

77

Större stad (ovägt medel)

2008

1221

78

Större stad (ovägt medel)

2009

1245

79

Större stad (ovägt medel)

2010

1243

80

Större stad (ovägt medel)

2011

1263

81

Större stad (ovägt medel)

2012

1172

82

Större stad (ovägt medel)

2013

1051

83

Större stad (ovägt medel)

2014

1067

84

Större stad (ovägt medel)

2015

1054

85

Större stad (ovägt medel)

2016

1092

86

Större stad (ovägt medel)

2017

1035

87

Större stad (ovägt medel)

2018

1025

88

Större stad (ovägt medel)

2019

1034

89

Större stad (ovägt medel)

2020

1026

90

Större stad (ovägt medel)

2021

1004

91

Större stad (ovägt medel)

2022

1013

Kommentar

Underlag med koppling till mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Att mäta hur många som är utsatta för våld genom att enbart använda den officiella brottsstatistiken ger inte tillförlitlig statistik. Mörkertalet för brott i nära relationer uppskattas vara stort och brottsstatistiken visar endast händelser som är anmälda och registrerade som brott. För att få en mer komplett bild av utsatthet för våld, både det polisanmälda våldet och det våld som inte polisanmäls, behöver brottsstatistiken kompletteras med annan datainsamling.

Generellt sett är det fler kvinnor än män som utsätts för våld inomhus av en person som hen har en partnerrelation med. Män utsätts oftare för våld av en okänd gärningsperson utomhus. Detta gäller även i Jönköpings kommun.

Senast ändrad: 2023-05-05