Gå direkt till sidans innehåll

Förstagångsväljare

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 3

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
84,0 % (2018)
Utgångsvärde:
74,0 % (2006)

Kommentar

Valdeltagandet i kommunen, även bland förstagångsväljare, är högt jämfört med genomsnittet för andra kommuner och har ökat. Det finns dock stora skillnader mellan olika valdistrikt. På valdistriktsnivå finns inte någon statistik över valdeltagandet efter kön, ålder eller inkomst. Allmänt för riket gäller dock att kvinnor röstar i något större utsträckning än män, äldre röstar mer än unga och personer med hög inkomst röstar mer än personer med lägre inkomst.

Senast ändrad: 2023-05-05