Gå direkt till sidans innehåll

Förstagångsväljare

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 3

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2006

74,0

1

Jönköping

2010

77,0

2

Jönköping

2014

79,0

3

Jönköping

2018

84,0

4

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

68,7

5

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

72,8

6

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

76,1

7

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

80,7

8

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

73,9

9

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

75,5

10

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

79,2

11

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

82,2

12

Större stad (ovägt medel)

2006

69,9

13

Större stad (ovägt medel)

2010

75,6

14

Större stad (ovägt medel)

2014

76,5

15

Större stad (ovägt medel)

2018

82,3

Kommentar

Valdeltagandet i kommunen, även bland förstagångsväljare, är högt jämfört med genomsnittet för andra kommuner och har ökat. Det finns dock stora skillnader mellan olika valdistrikt. På valdistriktsnivå finns inte någon statistik över valdeltagandet efter kön, ålder eller inkomst. Allmänt för riket gäller dock att kvinnor röstar i något större utsträckning än män, äldre röstar mer än unga och personer med hög inkomst röstar mer än personer med lägre inkomst.

Senast ändrad: 2023-05-05