Gå direkt till sidans innehåll

Mål 174. Ungas känsla av inflytande

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 174

Mål 174 är att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete kring att skapa delaktighet och inflytande för medborgarna. Barns delaktighet ska särskilt beaktas.

Andel som svarat att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
33 % (2023)
Utgångsvärde:
22 % (2020)

Kommentar

I Folkhälsoenkät Ung 2023 svarar elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två i Jönköpings kommun på frågor om demokrati. Viljan att vara med och påverka i frågor som rör kommunen har minskat i alla grupper, utom för pojkar i årskurs nio. Andelen som upplever att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen har ökat något under de senaste tre åren, men det är fortfarande färre än hälften, ungefär 40 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna som upplever sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter.

Senast ändrad: 2024-05-30