Gå direkt till sidans innehåll

Mål 174. Ungas känsla av inflytande

Illustration; duva
Indikator SE. 16. 174

Mål 174 är att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete kring att skapa delaktighet och inflytande för medborgarna. Barns delaktighet ska särskilt beaktas.

Andel som svarat att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2020

22

1

Total

2023

33

2

Tjejer åk 9

2020

20

3

Tjejer åk 9

2023

26

4

Killar åk 9

2020

26

5

Killar åk 9

2023

40

6

Tjejer gy 2

2020

18

7

Tjejer gy 2

2023

28

8

Killar gy 2

2020

23

9

Killar gy 2

2023

37

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

I Folkhälsoenkät Ung 2023 svarar elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två i Jönköpings kommun på frågor om demokrati. Viljan att vara med och påverka i frågor som rör kommunen har minskat i alla grupper, utom för pojkar i årskurs nio. Andelen som upplever att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen har ökat något under de senaste tre åren, men det är fortfarande färre än hälften, ungefär 40 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna som upplever sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter.

Senast ändrad: 2024-05-30