Gå direkt till sidans innehåll

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

Indikator SE. 17. 1

En grundförutsättning för att åstadkomma en förändring och nå ett hållbart samhälle är att arbeta strategiskt med miljöfrågorna och integrera dem i den ordinarie verksamheten. Alla medarbetare ska arbeta i en verksamhet med ett strategiskt miljöledningsarbete.

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exklusive skolor och förskolor)

Rad-id Kategori Senaste värdet (%) Datum

0

Andel anställda med miljödiplom

 13

2019

1

Totalt

 13

2019

Kommentar

Huvudanledningen till att andelen minskat kraftigt 2016/2017 är omstruktureringar inom förvaltningar som bidragit till avstannande arbete. Kultur och Fritid och utbildningsförvaltningen har återupptagit arbetet medan socialförvaltningen har beslutat att för tillfället inte arbeta med miljödiplomering.

Kontakt:
Senast ändrad: 2023-04-23