Gå direkt till sidans innehåll

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

Indikator SE. 17. 1

En grundförutsättning för att åstadkomma en förändring och nå ett hållbart samhälle är att arbeta strategiskt med miljöfrågorna och integrera dem i den ordinarie verksamheten. Alla medarbetare ska arbeta i en verksamhet med ett strategiskt miljöledningsarbete.

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exklusive skolor och förskolor)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2007

11

1

Totalt

2008

11

2

Totalt

2009

11

3

Totalt

2010

12

4

Totalt

2011

14

5

Totalt

2012

9,0

6

Totalt

2013

9,0

7

Totalt

2014

30

8

Totalt

2015

27

9

Totalt

2016

14

10

Totalt

2017

12

11

Totalt

2018

13

12

Totalt

2019

13

13

Andel anställda med miljödiplom

2007

11

14

Andel anställda med miljödiplom

2008

11

15

Andel anställda med miljödiplom

2009

11

16

Andel anställda med miljödiplom

2010

12

17

Andel anställda med miljödiplom

2011

14

18

Andel anställda med miljödiplom

2012

9,0

19

Andel anställda med miljödiplom

2013

9,0

20

Andel anställda med miljödiplom

2014

30

21

Andel anställda med miljödiplom

2015

27

22

Andel anställda med miljödiplom

2016

14

23

Andel anställda med miljödiplom

2017

12

24

Andel anställda med miljödiplom

2018

13

25

Andel anställda med miljödiplom

2019

13

Kommentar

Huvudanledningen till att andelen minskat kraftigt 2016/2017 är omstruktureringar inom förvaltningar som bidragit till avstannande arbete. Kultur och Fritid och utbildningsförvaltningen har återupptagit arbetet medan socialförvaltningen har beslutat att för tillfället inte arbeta med miljödiplomering.

Kontakt:
Senast ändrad: 2023-04-23