Gå direkt till sidans innehåll

Mål 93b. Hållbar trafikökning - cykel

Indikator SE. 11. 3

Mål: Motorfordonstrafiken till och från Jönköping centrum ska inte i genomsnitt överstiga nivåerna från 2012.

Nyckeltalet avser genomsnittligt antal cyklister (dygnsmedeltrafik april-okt) per fast mätpunkt (7st) i centrala Jönköping.

(Mål från avsiktsförklaring mellan kommunen och Regionen: "senast då kommunen har 150 000 invånare (ca 2025), ska cyklandet till och från centrum, öka med 80 % jämfört med 2015.")

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping

Rad-id Cykelresor - centrum Senaste värdet (stycken) Datum

0

Cykelresor - totalt antal resor

 7039

2018

1

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

 1013

2018

Datakälla: Jönköpings kommun
Senast ändrad: 2023-10-30