Gå direkt till sidans innehåll

Mål 93b. Hållbar trafikökning - cykel

Indikator SE. 11. 3

Mål: Motorfordonstrafiken till och från Jönköping centrum ska inte i genomsnitt överstiga nivåerna från 2012.

Nyckeltalet avser genomsnittligt antal cyklister (dygnsmedeltrafik april-okt) per fast mätpunkt (7st) i centrala Jönköping.

(Mål från avsiktsförklaring mellan kommunen och Regionen: "senast då kommunen har 150 000 invånare (ca 2025), ska cyklandet till och från centrum, öka med 80 % jämfört med 2015.")

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2009

602

1

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2010

541

2

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2011

481

3

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2012

691

4

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2013

645

5

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2014

727

6

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2015

784

7

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2016

915

8

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2017

876

9

Cykelresor - antal resor/mätpunkt

2018

1013

10

Cykelresor - totalt antal resor

2015

5468

11

Cykelresor - totalt antal resor

2016

6506

12

Cykelresor - totalt antal resor

2017

6139

13

Cykelresor - totalt antal resor

2018

7039

Datakälla: Jönköpings kommun
Senast ändrad: 2023-10-30