Gå direkt till sidans innehåll

Mål 93c. Hållbar trafikökning - kollektivtrafik

Indikator SE. 11. 4

Mål: Mål: Motorfordonstrafiken till och från Jönköping centrum ska inte i genomsnitt överstiga nivåerna från 2012.

För att kunna minska miljöpåverkan från transportsektorn och trängseln i centrala stadsdelar är det angeläget att biltrafiken minskar till förmån för en ökad kollektivtrafik. Kommunen har som mål att andelen hållbara resor på vardagar ska i genomsnitt öka till minst 43 procent, varav kollektivtrafik ska stå för minst 16 procent av resorna.

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort)

Datakälla: Jönköpings Länstrafik
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
80 antal/inv (2022)
Målvärde:
170 antal/inv (2012)

Kommentar

Antalet kollektivtrafikresor per invånare har varit relativt konstant med undantag för pandemiåren då kollektivtrafikresorna minskade nationellt på grund av restriktioner.

Senast ändrad: 2023-10-30