Gå direkt till sidans innehåll

Mål 93c. Hållbar trafikökning - kollektivtrafik

Indikator SE. 11. 4

Mål: Mål: Motorfordonstrafiken till och från Jönköping centrum ska inte i genomsnitt överstiga nivåerna från 2012.

För att kunna minska miljöpåverkan från transportsektorn och trängseln i centrala stadsdelar är det angeläget att biltrafiken minskar till förmån för en ökad kollektivtrafik. Kommunen har som mål att andelen hållbara resor på vardagar ska i genomsnitt öka till minst 43 procent, varav kollektivtrafik ska stå för minst 16 procent av resorna.

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort)

Rad-id Datum Värde (antal/inv)

0

2003

86

1

2005

82

2

2007

85

3

2008

88

4

2009

82

5

2010

81

6

2011

81

7

2012

85

8

2013

82

9

2014

89

10

2015

100

11

2016

110

12

2017

100

13

2018

100

14

2019

110

15

2020

68

16

2021

43

17

2022

80

Kommentar

Antalet kollektivtrafikresor per invånare har varit relativt konstant med undantag för pandemiåren då kollektivtrafikresorna minskade nationellt på grund av restriktioner.

Senast ändrad: 2023-10-30