Gå direkt till sidans innehåll

Mål 93c. Hållbar trafikökning - kollektivtrafik

Indikator SE. 11. 4

Mål: Mål: Motorfordonstrafiken till och från Jönköping centrum ska inte i genomsnitt överstiga nivåerna från 2012.

För att kunna minska miljöpåverkan från transportsektorn och trängseln i centrala stadsdelar är det angeläget att biltrafiken minskar till förmån för en ökad kollektivtrafik. Kommunen har som mål att andelen hållbara resor på vardagar ska i genomsnitt öka till minst 43 procent, varav kollektivtrafik ska stå för minst 16 procent av resorna.

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort)

Rad-id Datum Värde (antal/inv)

0

2003

86

1

2005

82

2

2007

85

3

2008

88

4

2009

82

5

2010

81

6

2011

81

7

2012

85

8

2013

82

9

2014

89

10

2015

100

11

2016

110

12

2017

100

13

2018

100

14

2019

110

15

2020

68

16

2021

43

17

2022

80

Datakälla: Jönköpings Länstrafik

Kommentar

Antalet kollektivtrafikresor per invånare har varit relativt konstant med undantag för pandemiåren då kollektivtrafikresorna minskade nationellt på grund av restriktioner.

Senast ändrad: 2023-10-30