Gå direkt till sidans innehåll

3. Hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsmål SE. 3

Hur går det i Jönköping?

72 procent av medborgarna i Jönköpings kommun upplever att de har en god allmän hälsa, men skillnader finns mellan kön, utbildningsnivå och socioekonomi. Kvinnor har en högre ohälsa än män och den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt kopplat till stress.

Kommuner ansvarar för stora delar av de välfärdstjänster som har påverkan på invånarnas hälsa genom hela livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur samhällsplaneringen bedrivs eller om det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla oavsett kön, ålder, bakgrund, funktionsförmåga eller socioekonomisk situation.

Senast ändrad: 2023-12-10