Gå direkt till sidans innehåll

Bra hälsotillstånd

Indikator SE. 3. 1

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Det är många faktorer som påverkar det självskattade allmänna hälsotillståndet så som socioekonomisk status, bostadsområde samt graden av socialt och emotionellt stöd. Vissa utsatta grupper som till exempel HBTQI-personer samt personer med funktionsnedsättning, skattar oftare sin hälsa lägre jämfört med befolkningen som helhet.

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2007

75

1

Jönköping

2008

75

2

Jönköping

2009

72

3

Jönköping

2010

72,6

4

Jönköping

2011

73

5

Jönköping

2012

73

6

Jönköping

2013

77

7

Jönköping

2014

77

8

Jönköping

2015

76

9

Jönköping

2016

77

10

Jönköping

2018

76

11

Jönköping

2020

76

12

Jönköping

2021

78

13

Jönköping

2022

77,1

14

Riket

2007

68

15

Riket

2008

70

16

Riket

2009

70

17

Riket

2010

71

18

Riket

2011

72

19

Riket

2012

72

20

Riket

2013

72

21

Riket

2014

73

22

Riket

2015

73

23

Riket

2016

73

24

Riket

2018

73

25

Riket

2020

72

26

Riket

2021

73

27

Riket

2022

73,4

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

70,9231

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

70,8462

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

71,8462

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

72,1

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

72,6154

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

73,0769

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

77

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

74,1571

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

76

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

77

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

76

39

Större stad (ovägt medel)

2007

69,3

40

Större stad (ovägt medel)

2008

70,81

41

Större stad (ovägt medel)

2009

70,6667

42

Kvinnor

2010

70,2

43

Större stad (ovägt medel)

2010

72,1609

44

Större stad (ovägt medel)

2011

72,5217

45

Kvinnor

2011

71

46

Kvinnor

2012

71

47

Större stad (ovägt medel)

2012

72,9957

48

Kvinnor

2013

73

49

Större stad (ovägt medel)

2013

73,5652

50

Större stad (ovägt medel)

2014

73,713

51

Kvinnor

2014

72,9

52

Större stad (ovägt medel)

2015

73,4348

53

Kvinnor

2015

71

54

Kvinnor

2016

71

55

Större stad (ovägt medel)

2016

73,3913

56

Större stad (ovägt medel)

2017

72,6996

57

Större stad (ovägt medel)

2018

72,1304

58

Kvinnor

2018

73

59

Kvinnor

2020

75

60

Kvinnor

2021

75

61

Kvinnor

2022

70,8

62

Män

2010

75,3

63

Män

2011

75

64

Män

2012

75

65

Män

2013

80

66

Män

2014

80,8

67

Män

2015

81

68

Män

2016

81

69

Män

2018

80

70

Män

2020

76

71

Män

2021

82

72

Män

2022

83,8

Kommentar

I Jönköpings kommun skattade 77 procent av invånarna 2022 sin hälsa som bra eller mycket bra, vilket är en ökning sedan 2007. Det finns skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper. Bland gruppen män angav 84 procent att de har en god hälsa, jämfört med 71 procent av kvinnorna. Skillnaden i andel män respektive kvinnor som upplever sin hälsa som god är större i 2022 års mätning, jämfört med tidigare.

Senast ändrad: 2023-05-05