Gå direkt till sidans innehåll

Mål 4b. Sjukskrivningar på grund av stress

Indikator SE. 3. 4b

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro i Sverige. Det är också den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden.

Andel pågående sjukfall på grund av stress

Rad-id Kvinnor och män Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 26,3

2023

1

Total

 21,9

2023

2

Män

 13,5

2023

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

2023 var 22 procent av sjukskrivningarna i Jönköpings kommun orsakade av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är en betydligt högra andel av kvinnorna som sjukskrivs på grund av av stress än bland männens sjukskrivningar.

Senast ändrad: 2024-05-16