Gå direkt till sidans innehåll

Mål 4b. Sjukskrivningar på grund av stress

Indikator SE. 3. 4b

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro i Sverige. Det är också den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden.

Andel pågående sjukfall på grund av stress

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2005

8,2

1

Total

2006

8

2

Total

2007

8,5

3

Total

2008

7,7

4

Total

2009

7,9

5

Total

2010

8

6

Total

2011

8,5

7

Total

2012

9,1

8

Total

2013

11

9

Total

2014

13,2

10

Total

2015

16,7

11

Total

2016

19,3

12

Total

2017

20,4

13

Total

2018

20,9

14

Total

2019

22,5

15

Total

2020

19,9

16

Total

2021

21

17

Total

2022

21,8

18

Total

2023

21,9

19

Kvinnor

2005

9,8

20

Kvinnor

2006

9,6

21

Kvinnor

2007

10,5

22

Kvinnor

2008

9,4

23

Kvinnor

2009

9,6

24

Kvinnor

2010

10,3

25

Kvinnor

2011

11,1

26

Kvinnor

2012

11,8

27

Kvinnor

2013

14,3

28

Kvinnor

2014

17,2

29

Kvinnor

2015

20,8

30

Kvinnor

2016

24

31

Kvinnor

2017

25,3

32

Kvinnor

2018

25,4

33

Kvinnor

2019

27,6

34

Kvinnor

2020

24,2

35

Kvinnor

2021

25,9

36

Kvinnor

2022

27

37

Kvinnor

2023

26,3

38

Män

2005

5,7

39

Män

2006

5,6

40

Män

2007

5,6

41

Män

2008

5,1

42

Män

2009

5,1

43

Män

2010

4,2

44

Män

2011

4,4

45

Män

2012

4,6

46

Män

2013

5,3

47

Män

2014

5,8

48

Män

2015

9

49

Män

2016

10,4

50

Män

2017

11,1

51

Män

2018

12,2

52

Män

2019

12,8

53

Män

2020

12

54

Män

2021

12,1

55

Män

2022

12,1

56

Män

2023

13,5

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

2023 var 22 procent av sjukskrivningarna i Jönköpings kommun orsakade av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är en betydligt högra andel av kvinnorna som sjukskrivs på grund av av stress än bland männens sjukskrivningar.

Senast ändrad: 2024-05-16