Gå direkt till sidans innehåll

Mål 4c Unga med psykosmatiska besvär

Indikator SE. 3. 4c

Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga i Sverige och jämfört med andra länder har Sverige en negativ utveckling. Ökade insatser och åtgärder på både kort och lång sikt behövs, för att barns och ungas rätt till bästa möjliga hälsa, liv och utveckling ska uppfyllas.

Andel killar och tjejer i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som haft två eller fler psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan de senaste 6 månaderna

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Senaste värdet:
45 % (2023)
Utgångsvärde:
38 % (2013)

Kommentar

De senaste tio åren har andelen flickor med psykosomatiska besvär ökat i Jönköpings kommun, särskilt bland flickor i årskurs nio. 65 procent av flickorna i årskurs nio och 62 procent av flickorna i årskurs två på gymnasiet upplever dessa besvär minst en gång i veckan. Även var fjärde pojke uppger att de har haft två eller fler psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna. Det vanligaste psykosomatiska besväret hos flickor är upplevd stress där drygt hälften av flickorna i årskurs nio och tvåan på gymnasiet uppger att de har känt sig stressade mer än en gång i veckan.

Senast ändrad: 2024-05-16