Gå direkt till sidans innehåll

Mål 4c Unga med psykosmatiska besvär

Indikator SE. 3. 4c

Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga i Sverige och jämfört med andra länder har Sverige en negativ utveckling. Ökade insatser och åtgärder på både kort och lång sikt behövs, för att barns och ungas rätt till bästa möjliga hälsa, liv och utveckling ska uppfyllas.

Andel killar och tjejer i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som haft två eller fler psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan de senaste 6 månaderna

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2013

38

1

Total

2015

40

2

Total

2017

42

3

Total

2020

43

4

Total

2023

45

5

Tjejer åk 9

2013

50

6

Tjejer åk 9

2015

53

7

Tjejer åk 9

2017

53

8

Tjejer åk 9

2020

59

9

Tjejer åk 9

2023

65

10

Killar åk 9

2013

20

11

Killar åk 9

2015

25

12

Killar åk 9

2017

27

13

Killar åk 9

2020

25

14

Killar åk 9

2023

26

15

Tjejer gy 2

2013

55

16

Tjejer gy 2

2015

56

17

Tjejer gy 2

2017

62

18

Tjejer gy 2

2020

58

19

Tjejer gy 2

2023

62

20

Killar gy 2

2013

28

21

Killar gy 2

2015

26

22

Killar gy 2

2017

26

23

Killar gy 2

2020

30

24

Killar gy 2

2023

28

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

De senaste tio åren har andelen flickor med psykosomatiska besvär ökat i Jönköpings kommun, särskilt bland flickor i årskurs nio. 65 procent av flickorna i årskurs nio och 62 procent av flickorna i årskurs två på gymnasiet upplever dessa besvär minst en gång i veckan. Även var fjärde pojke uppger att de har haft två eller fler psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna. Det vanligaste psykosomatiska besväret hos flickor är upplevd stress där drygt hälften av flickorna i årskurs nio och tvåan på gymnasiet uppger att de har känt sig stressade mer än en gång i veckan.

Senast ändrad: 2024-05-16