Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd kvinnor

Indikator SE. 3. 2

Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (år) Datum

0

Jönköping

 85,2

2022

1

Riket

 84,6

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 84,8

2022

3

Större stad (ovägt medel)

 84,6

2022

Kommentar

Medellivslängden i Sverige har ökat nästintill oavbrutet sedan 1860-talet. 2022 var medellivslängden i Jönköpings kommun 85 år för kvinnor. Medellivslängden i Jönköpings kommun är något högre jämfört med riket för kvinnor. Det finns stora skillnader i medellivslängd mellan vissa av kommunens bostadsområden, från runt 80,5 år till över 87 år.

Senast ändrad: 2023-05-05