Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd kvinnor

Indikator SE. 3. 2

Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Rad-id Mätområde Datum Värde (år)

0

Jönköping

2000

82,4

1

Jönköping

2001

82,5

2

Jönköping

2002

82,7

3

Jönköping

2003

82,6

4

Jönköping

2004

82,7

5

Jönköping

2005

82,8

6

Jönköping

2006

82,7

7

Jönköping

2007

82,8

8

Jönköping

2008

83,0

9

Jönköping

2009

83,3

10

Jönköping

2010

83,5

11

Jönköping

2011

83,9

12

Jönköping

2012

83,9

13

Jönköping

2013

84,1

14

Jönköping

2014

84,2

15

Jönköping

2015

84,4

16

Jönköping

2016

84,6

17

Jönköping

2017

84,7

18

Jönköping

2018

84,8

19

Jönköping

2019

84,8

20

Jönköping

2020

84,9

21

Jönköping

2021

85,0

22

Jönköping

2022

85,2

23

Riket

2015

83,8

24

Riket

2016

83,9

25

Riket

2017

84,0

26

Riket

2018

84,1

27

Riket

2019

84,2

28

Riket

2020

84,3

29

Riket

2021

84,4

30

Riket

2022

84,6

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

82,1

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

82,2

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

82,4

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

82,3

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

82,4

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

82,7

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

82,9

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

83,0

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

83,3

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

83,4

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

83,4

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

83,6

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

83,6

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

83,6

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

83,8

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

84,1

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

84,3

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

84,4

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

84,6

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

84,8

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

84,7

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

84,6

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

84,8

54

Större stad (ovägt medel)

2000

82,0

55

Större stad (ovägt medel)

2001

82,0

56

Större stad (ovägt medel)

2002

82,0

57

Större stad (ovägt medel)

2003

82,2

58

Större stad (ovägt medel)

2004

82,3

59

Större stad (ovägt medel)

2005

82,5

60

Större stad (ovägt medel)

2006

82,6

61

Större stad (ovägt medel)

2007

82,8

62

Större stad (ovägt medel)

2008

82,9

63

Större stad (ovägt medel)

2009

83,0

64

Större stad (ovägt medel)

2010

83,2

65

Större stad (ovägt medel)

2011

83,3

66

Större stad (ovägt medel)

2012

83,4

67

Större stad (ovägt medel)

2013

83,5

68

Större stad (ovägt medel)

2014

83,7

69

Större stad (ovägt medel)

2015

83,8

70

Större stad (ovägt medel)

2016

84,0

71

Större stad (ovägt medel)

2017

84,1

72

Större stad (ovägt medel)

2018

84,2

73

Större stad (ovägt medel)

2019

84,3

74

Större stad (ovägt medel)

2020

84,4

75

Större stad (ovägt medel)

2021

84,5

76

Större stad (ovägt medel)

2022

84,6

Kommentar

Medellivslängden i Sverige har ökat nästintill oavbrutet sedan 1860-talet. 2022 var medellivslängden i Jönköpings kommun 85 år för kvinnor. Medellivslängden i Jönköpings kommun är något högre jämfört med riket för kvinnor. Det finns stora skillnader i medellivslängd mellan vissa av kommunens bostadsområden, från runt 80,5 år till över 87 år.

Senast ändrad: 2023-05-05