Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Indikator SE. 3. 3

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (år) Datum

0

Jönköping

 82,1

2022

1

Riket

 81,0

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 81,2

2022

3

Större stad (ovägt medel)

 81,1

2022

Kommentar

Medellivslängden i Sverige har ökat nästintill oavbrutet sedan 1860-talet. 2022 var medellivslängden i Jönköpings kommun 82 år för män. Medellivslängden i Jönköpings kommun är något högre jämfört med riket för män. Det finns stora skillnader i medellivslängd för män mellan vissa av kommunens bostadsområden, från runt 80 år till över 85 år.

Senast ändrad: 2023-05-05