Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Indikator SE. 3. 3

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Rad-id Mätområde Datum Värde (år)

0

Jönköping

2000

77,5

1

Jönköping

2001

77,9

2

Jönköping

2002

77,8

3

Jönköping

2003

78,2

4

Jönköping

2004

78,3

5

Jönköping

2005

78,5

6

Jönköping

2006

78,7

7

Jönköping

2007

79,2

8

Jönköping

2008

79,5

9

Jönköping

2009

79,8

10

Jönköping

2010

79,9

11

Jönköping

2011

80,0

12

Jönköping

2012

80,1

13

Jönköping

2013

80,3

14

Jönköping

2014

80,3

15

Jönköping

2015

80,6

16

Jönköping

2016

80,9

17

Jönköping

2017

81,1

18

Jönköping

2018

81,1

19

Jönköping

2019

81,6

20

Jönköping

2020

81,8

21

Jönköping

2021

82,0

22

Jönköping

2022

82,1

23

Riket

2015

80,1

24

Riket

2016

80,2

25

Riket

2017

80,4

26

Riket

2018

80,6

27

Riket

2019

80,8

28

Riket

2020

80,8

29

Riket

2021

80,9

30

Riket

2022

81,0

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

77,4

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

77,5

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

77,6

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

77,8

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

78,2

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

78,5

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

78,7

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

78,9

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

79,1

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

79,2

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

79,4

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

79,6

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

79,8

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

80,0

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

80,2

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

80,5

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

80,6

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

80,9

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

81,1

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

81,2

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

81,1

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

81,2

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

81,2

54

Större stad (ovägt medel)

2000

77,1

55

Större stad (ovägt medel)

2001

77,3

56

Större stad (ovägt medel)

2002

77,4

57

Större stad (ovägt medel)

2003

77,6

58

Större stad (ovägt medel)

2004

77,9

59

Större stad (ovägt medel)

2005

78,1

60

Större stad (ovägt medel)

2006

78,3

61

Större stad (ovägt medel)

2007

78,6

62

Större stad (ovägt medel)

2008

78,8

63

Större stad (ovägt medel)

2009

79,0

64

Större stad (ovägt medel)

2010

79,3

65

Större stad (ovägt medel)

2011

79,5

66

Större stad (ovägt medel)

2012

79,6

67

Större stad (ovägt medel)

2013

79,8

68

Större stad (ovägt medel)

2014

80,0

69

Större stad (ovägt medel)

2015

80,2

70

Större stad (ovägt medel)

2016

80,4

71

Större stad (ovägt medel)

2017

80,5

72

Större stad (ovägt medel)

2018

80,7

73

Större stad (ovägt medel)

2019

80,9

74

Större stad (ovägt medel)

2020

80,9

75

Större stad (ovägt medel)

2021

81,0

76

Större stad (ovägt medel)

2022

81,1

Kommentar

Medellivslängden i Sverige har ökat nästintill oavbrutet sedan 1860-talet. 2022 var medellivslängden i Jönköpings kommun 82 år för män. Medellivslängden i Jönköpings kommun är något högre jämfört med riket för män. Det finns stora skillnader i medellivslängd för män mellan vissa av kommunens bostadsområden, från runt 80 år till över 85 år.

Senast ändrad: 2023-05-05