Gå direkt till sidans innehåll

Ohälsotal

Indikator SE. 3. 8

Ohälsotal är ett mått som används för att beskriva hälsoläget och hur det utvecklas över tid. Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets- och sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning divideras med befolkningen 16-64 år.

Antal ohälsodagar

Rad-id Mätområde Datum Värde (dagar)

0

Total

2005

35

1

Total

2010

29

2

Total

2011

28

3

Total

2012

27

4

Total

2013

27

5

Total

2014

28

6

Total

2015

29

7

Total

2016

30

8

Total

2017

28

9

Total

2018

27

10

Total

2019

25

11

Total

2020

25

12

Total

2021

24

13

Total

2022

24

14

Kvinnor

2005

42

15

Kvinnor

2010

35

16

Kvinnor

2011

33

17

Kvinnor

2012

32

18

Kvinnor

2013

33

19

Kvinnor

2014

34

20

Kvinnor

2015

36

21

Kvinnor

2016

36

22

Kvinnor

2017

34

23

Kvinnor

2018

33

24

Kvinnor

2019

31

25

Kvinnor

2020

30

26

Kvinnor

2021

29

27

Kvinnor

2022

29

28

Män

2005

28

29

Män

2010

24

30

Män

2011

22

31

Män

2012

22

32

Män

2013

22

33

Män

2014

23

34

Män

2015

23

35

Män

2016

24

36

Män

2017

22

37

Män

2018

22

38

Män

2019

20

39

Män

2020

20

40

Män

2021

19

41

Män

2022

19

Kommentar

För kommunen som helhet har ohälsotalen minskat sedan 2005 och var 24 dagar per person under 2022, 29 dagar för kvinnor och 19 för män. Det finns även skillnader i ohälsotal mellan olika områden. Mellan områdena med högst respektive lägst ohälsotal skiljer det 34 dagar. Ohälsotalet skiljer sig även mellan inrikes och utrikes födda i Jönköpings kommun. För inrikes födda invånare är ohälsotalet i genomsnitt 25 dagar per år. För utrikes födda är ohälsotalet 28 dagar i genomsnitt.

Senast ändrad: 2023-05-05