Gå direkt till sidans innehåll

Ohälsotal

Indikator SE. 3. 8

Ohälsotal är ett mått som används för att beskriva hälsoläget och hur det utvecklas över tid. Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets- och sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning divideras med befolkningen 16-64 år.

Antal ohälsodagar

Rad-id Kvinnor och män Senaste värdet (dagar) Datum

0

Kvinnor

 29

2022

1

Total

 24

2022

2

Män

 19

2022

Kommentar

För kommunen som helhet har ohälsotalen minskat sedan 2005 och var 24 dagar per person under 2022, 29 dagar för kvinnor och 19 för män. Det finns även skillnader i ohälsotal mellan olika områden. Mellan områdena med högst respektive lägst ohälsotal skiljer det 34 dagar. Ohälsotalet skiljer sig även mellan inrikes och utrikes födda i Jönköpings kommun. För inrikes födda invånare är ohälsotalet i genomsnitt 25 dagar per år. För utrikes födda är ohälsotalet 28 dagar i genomsnitt.

Senast ändrad: 2023-05-05