Gå direkt till sidans innehåll

Skuldsatta vuxna

Indikator SE. 1. 2

Det ekonomiska läget, som vuxit fram till följd av bland annat en skenande inflation, är kännbart för de flestas plånböcker. Konsumentverket har räknat upp hushållens kostnader för år 2023 med 25 procent jämfört med år 2022.

Indikatorn visar hur stor andel av vuxna i kommunen som är skuldsatta hos Kronofogden. Här räknas endast fysiska personer, det vill säga företag och andra juridiska personer ingår inte.

Andel skuldsatta hos Kronofogden 18 år och äldre

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2015

3,4

1

Jönköping

2016

3,3

2

Jönköping

2017

3,1

3

Jönköping

2018

3,0

4

Jönköping

2019

2,8

5

Jönköping

2020

2,8

6

Jönköping

2021

2,8

7

Jönköping

2022

2,8

8

Jönköping

2023

3,0

9

Riket

2015

4,4

10

Riket

2016

4,2

11

Riket

2017

4,1

12

Riket

2018

4,0

13

Riket

2019

3,8

14

Riket

2020

3,8

15

Riket

2021

3,7

16

Riket

2022

3,7

17

Riket

2023

3,9

18

Kvinnor

2015

2,5

19

Kvinnor

2016

2,5

20

Kvinnor

2017

2,3

21

Kvinnor

2018

2,2

22

Kvinnor

2019

2,0

23

Kvinnor

2020

2,0

24

Kvinnor

2021

2,0

25

Kvinnor

2022

1,9

26

Kvinnor

2023

2,1

27

Män

2015

4,4

28

Män

2016

4,2

29

Män

2017

4,0

30

Män

2018

3,9

31

Män

2019

3,6

32

Män

2020

3,6

33

Män

2021

3,6

34

Män

2022

3,6

35

Män

2023

3,9

Datakälla: Kronofogden

Kommentar

Andelen skuldsatta i Jönköpings kommun har långsiktigt minskat men det finns också en ökning de senaste två åren. Andelen män som är skuldsatta är högre än andelen kvinnor. Fler än tidigare har haft svårigheter att betala fakturor till Jönköpings kommun. Mellan 2021–2023 har antalet beviljade anstånd och avbetalningsplaner ökat med över 30 procent. Även antalet skickade inkassokrav har ökat med cirka 30 procent.

Senast ändrad: 2024-05-30