Gå direkt till sidans innehåll

Låg ekonomisk standard

Indikator SE. 1. 3

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Det är ett mått som anger vilka i samhället som löper risk för fattigdom jämfört med andra.

Andel invånare med låg ekonomisk standard

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2011
Senaste värdet:
12 % (2022)
Utgångsvärde:
12 % (2011)

Kommentar

I Jönköpings kommun var det 12 procent av befolkningen som hade låg ekonomisk standard år 2022, och det finns en liten långsiktig ökning. Det finns dock stora lokala skillnader. På Bymarken var det 2022 fyra procent som levde med låg ekonomisk standard medan motsvarande siffra för Råslätt var 41 procent.

Senast ändrad: 2024-05-30