Gå direkt till sidans innehåll

Låg ekonomisk standard

Indikator SE. 1. 3

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Det är ett mått som anger vilka i samhället som löper risk för fattigdom jämfört med andra.

Andel invånare med låg ekonomisk standard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2011

12

1

Totalt

2012

12

2

Totalt

2013

11

3

Totalt

2014

12

4

Totalt

2015

12

5

Totalt

2016

12

6

Totalt

2017

12

7

Totalt

2018

12

8

Totalt

2019

13

9

Totalt

2020

13

10

Totalt

2021

13

11

Totalt

2022

12

12

Barn

2011

14

13

Barn

2012

14

14

Barn

2013

14

15

Barn

2014

15

16

Barn

2015

15

17

Barn

2016

14

18

Barn

2017

14

19

Barn

2018

14

20

Barn

2019

15

21

Barn

2020

15

22

Barn

2021

15

23

Barn

2022

14

24

Vuxna

2011

10

25

Vuxna

2012

11

26

Vuxna

2013

11

27

Vuxna

2014

11

28

Vuxna

2015

11

29

Vuxna

2016

10

30

Vuxna

2017

11

31

Vuxna

2018

10

32

Vuxna

2019

11

33

Vuxna

2020

12

34

Vuxna

2021

12

35

Vuxna

2022

11

36

Äldre

2011

13

37

Äldre

2012

12

38

Äldre

2013

10

39

Äldre

2014

12

40

Äldre

2015

15

41

Äldre

2016

14

42

Äldre

2017

15

43

Äldre

2018

14

44

Äldre

2019

15

45

Äldre

2020

13

46

Äldre

2021

16

47

Äldre

2022

13

Datakälla: SCB

Kommentar

I Jönköpings kommun var det 12 procent av befolkningen som hade låg ekonomisk standard år 2022, och det finns en liten långsiktig ökning. Det finns dock stora lokala skillnader. På Bymarken var det 2022 fyra procent som levde med låg ekonomisk standard medan motsvarande siffra för Råslätt var 41 procent.

Senast ändrad: 2024-05-30