Gå direkt till sidans innehåll

Låg ekonomisk standard

Indikator SE. 1. 3

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Det är ett mått som anger vilka i samhället som löper risk för fattigdom jämfört med andra.

Andel invånare med låg ekonomisk standard

Rad-id Åldersgrupp Senaste värdet (%) Datum

0

Barn

 14

2022

1

Äldre

 13

2022

2

Totalt

 12

2022

3

Vuxna

 11

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

I Jönköpings kommun var det 12 procent av befolkningen som hade låg ekonomisk standard år 2022, och det finns en liten långsiktig ökning. Det finns dock stora lokala skillnader. På Bymarken var det 2022 fyra procent som levde med låg ekonomisk standard medan motsvarande siffra för Råslätt var 41 procent.

Senast ändrad: 2024-05-30