Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator SE. 1. 2

Tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder, men för många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader)

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Större stad (ovägt medel)

 1,5

2021

1

Riket

 1,3

2021

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 1,2

2021

3

Jönköping

 0,9

2021

Kommentar

Andel biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat sedan 2010 i Jönköpings kommun, och ligger nu på 0,9 procent. Jämfört med hela Sverige och genomsnittet för kommuner i länet är det en låg andel.

Senast ändrad: 2023-05-05