Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator SE. 1. 2

Tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder, men för många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2010

1,5

1

Jönköping

2011

1,3

2

Jönköping

2012

1,2

3

Jönköping

2013

1,3

4

Jönköping

2014

1,2

5

Jönköping

2015

1,1

6

Jönköping

2016

0,9

7

Jönköping

2017

0,9

8

Jönköping

2018

0,8

9

Jönköping

2019

0,9

10

Jönköping

2020

1,0

11

Jönköping

2021

0,9

12

Riket

2011

1,4

13

Riket

2012

1,4

14

Riket

2013

1,4

15

Riket

2015

1,3

16

Riket

2016

1,3

17

Riket

2017

1,2

18

Riket

2018

1,2

19

Riket

2019

1,3

20

Riket

2020

1,3

21

Riket

2021

1,3

22

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

1,2

23

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

1,2

24

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

1,1

25

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

1,2

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

1,2

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

1,1

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

0,9

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

0,9

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

1,0

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

1,1

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

1,3

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

1,2

34

Större stad (ovägt medel)

2010

1,9

35

Större stad (ovägt medel)

2011

1,9

36

Större stad (ovägt medel)

2012

1,8

37

Större stad (ovägt medel)

2013

1,8

38

Större stad (ovägt medel)

2014

1,7

39

Större stad (ovägt medel)

2015

1,6

40

Större stad (ovägt medel)

2016

1,6

41

Större stad (ovägt medel)

2017

1,5

42

Större stad (ovägt medel)

2018

1,5

43

Större stad (ovägt medel)

2019

1,5

44

Större stad (ovägt medel)

2020

1,6

45

Större stad (ovägt medel)

2021

1,5

Kommentar

Andel biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat sedan 2010 i Jönköpings kommun, och ligger nu på 0,9 procent. Jämfört med hela Sverige och genomsnittet för kommuner i länet är det en låg andel.

Senast ändrad: 2023-05-05