Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med fetma

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 1

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med fetma

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2007

12

1

Jönköping

2008

12

2

Jönköping

2009

12

3

Jönköping

2010

12

4

Jönköping

2011

12

5

Jönköping

2012

12

6

Jönköping

2013

14

7

Jönköping

2014

15

8

Jönköping

2015

15

9

Jönköping

2016

16

10

Jönköping

2018

16

11

Jönköping

2020

16

12

Jönköping

2021

16

13

Jönköping

2022

14

14

Riket

2016

14

15

Riket

2018

15

16

Riket

2020

16

17

Riket

2021

16

18

Riket

2022

16

19

Alla kommuner (ovägt medel)

2007

13

20

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

14

21

Alla kommuner (ovägt medel)

2009

14

22

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

14

23

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

15

24

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

16

25

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

16

26

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

16

27

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

17

28

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

16

29

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

21

30

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

17

31

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

18

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

18

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

20

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

12

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

12

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

14

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

14

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

14

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

14

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

14

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

15

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

15

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

16

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

16

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

16

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

16

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

17

48

Större stad (ovägt medel)

2007

11

49

Större stad (ovägt medel)

2008

12

50

Större stad (ovägt medel)

2009

12

51

Större stad (ovägt medel)

2010

13

52

Större stad (ovägt medel)

2011

13

53

Större stad (ovägt medel)

2012

13

54

Större stad (ovägt medel)

2013

13

55

Större stad (ovägt medel)

2014

13

56

Större stad (ovägt medel)

2015

14

57

Större stad (ovägt medel)

2016

14

58

Större stad (ovägt medel)

2017

17

59

Större stad (ovägt medel)

2018

15

60

Större stad (ovägt medel)

2020

15

61

Större stad (ovägt medel)

2021

16

62

Större stad (ovägt medel)

2022

17

Kommentar

Andelen invånare som uppger att de har problem med fetma har varierat över åren men en ökande trend går att se i Jönköpings kommun sedan 2009. Fetman har ökat i Sverige överlag, så det är inte en förvånande lokal utveckling.

Om statistiken

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Senast ändrad: 2023-05-05