Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2c. Ungdomars konsumtion av energidryck

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2c

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Andel elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som dricker energidryck några gånger i veckan eller oftare

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Total

 44

2023

1

Tjejer åk 9

 41

2023

2

Killar åk 9

 35

2023

3

Tjejer gy 2

 48

2023

4

Killar gy 2

 51

2023

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

På tio år har andelen flickor och pojkar i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet som dricker energidryck några gånger i veckan eller oftare mer än fördubblats.

Senast ändrad: 2024-05-16