Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2c. Ungdomars konsumtion av energidryck

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2c

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Andel elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som dricker energidryck några gånger i veckan eller oftare

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2013

15

1

Total

2015

15

2

Total

2017

18

3

Total

2020

29

4

Total

2023

44

5

Tjejer åk 9

2013

13

6

Tjejer åk 9

2015

11

7

Tjejer åk 9

2017

15

8

Tjejer åk 9

2020

20

9

Tjejer åk 9

2023

41

10

Killar åk 9

2013

17

11

Killar åk 9

2015

17

12

Killar åk 9

2017

18

13

Killar åk 9

2020

28

14

Killar åk 9

2023

35

15

Tjejer gy 2

2013

8

16

Tjejer gy 2

2015

15

17

Tjejer gy 2

2017

16

18

Tjejer gy 2

2020

24

19

Tjejer gy 2

2023

48

20

Killar gy 2

2013

20

21

Killar gy 2

2015

18

22

Killar gy 2

2017

21

23

Killar gy 2

2020

45

24

Killar gy 2

2023

51

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

På tio år har andelen flickor och pojkar i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet som dricker energidryck några gånger i veckan eller oftare mer än fördubblats.

Senast ändrad: 2024-05-16