Gå direkt till sidans innehåll

Mål 3. Undernäring bland äldre

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 3

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform för äldre. Kommunerna tillhandahåller särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Kost- och näring inom äldreomsorgen är otroligt viktigt för hela verksamheten. Det behöver finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring. Många problem kopplade till undernäring kan förebyggas om socialtjänsten och hälso- och sjukvården samarbetar.

Målet i Jönköpings kommun är att andelen äldre personer med risk för undernäring ska minska. Detta genom identifiering, åtgärder och uppföljning.

Andel personer med BMI lägre än 22 i särskilt boende

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 39,7

2022

1

Större stad (ovägt medel)

 38,4

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 34,2

2022

3

Jönköping

 31,7

2022

Datakälla: Senior Alert
Senast ändrad: 2024-05-16