Gå direkt till sidans innehåll

Mål 3. Undernäring bland äldre

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 3

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform för äldre. Kommunerna tillhandahåller särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Kost- och näring inom äldreomsorgen är otroligt viktigt för hela verksamheten. Det behöver finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring. Många problem kopplade till undernäring kan förebyggas om socialtjänsten och hälso- och sjukvården samarbetar.

Målet i Jönköpings kommun är att andelen äldre personer med risk för undernäring ska minska. Detta genom identifiering, åtgärder och uppföljning.

Andel personer med BMI lägre än 22 i särskilt boende

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2016

29,9

1

Jönköping

2017

35,5

2

Jönköping

2018

34,7

3

Jönköping

2019

32,8

4

Jönköping

2020

31,5

5

Jönköping

2021

34,0

6

Jönköping

2022

31,7

7

Riket

2016

36,7

8

Riket

2017

38,4

9

Riket

2018

38,7

10

Riket

2019

37,7

11

Riket

2020

39,0

12

Riket

2021

38,7

13

Riket

2022

39,7

14

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

33,6

15

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

34,2

16

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

34,3

17

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

33,3

18

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

29,8

19

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

32,5

20

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

34,2

21

Större stad (ovägt medel)

2016

37,2

22

Större stad (ovägt medel)

2017

39,6

23

Större stad (ovägt medel)

2018

39,8

24

Större stad (ovägt medel)

2019

38,4

25

Större stad (ovägt medel)

2020

44,1

26

Större stad (ovägt medel)

2021

37,6

27

Större stad (ovägt medel)

2022

38,4

Datakälla: Senior Alert
Senast ändrad: 2024-05-16