Gå direkt till sidans innehåll

10. Minskad ojämlikhet

Hållbarhetsmål SE. 10

Hur går det i Jönköping?

Segregationen i Sverige liksom i Jönköpings kommun har ökat sedan 1990-talet. Det är höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever mest segregerat.

Det är svårt att få en klar lägesbild över utsatta gruppers livsvillkor då det saknas statistik för dessa grupper. Detta skapar kunskapsluckor vilket kan innebära att de som kommunen särskilt behöver rikta insatser till istället lämnas utanför.

Senast ändrad: 2024-05-29