Gå direkt till sidans innehåll

Avsaknad av tillit

Indikator SE. 10. 1

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2007

27,0

1

Jönköping

2008

27,0

2

Jönköping

2009

26,0

3

Jönköping

2010

26,0

4

Jönköping

2011

25,0

5

Jönköping

2012

25,0

6

Jönköping

2013

22,0

7

Jönköping

2014

23,0

8

Jönköping

2015

25,0

9

Jönköping

2016

26,0

10

Jönköping

2018

30,0

11

Jönköping

2020

29,0

12

Jönköping

2021

28,0

13

Jönköping

2022

28,0

14

Riket

2007

26,0

15

Riket

2008

27,0

16

Riket

2009

27,0

17

Riket

2010

27,0

18

Riket

2011

27,0

19

Riket

2012

27,0

20

Riket

2013

27,0

21

Riket

2014

27,0

22

Riket

2015

27,0

23

Riket

2016

28,0

24

Riket

2018

28,0

25

Riket

2020

28,0

26

Riket

2021

28,0

27

Riket

2022

28,2

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

25,1

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

25,2

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

26,0

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

25,9

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

25,8

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

25,6

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

22,0

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

23,0

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

25,0

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

26,0

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

30,0

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

29,0

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

28,0

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

29,5

42

Större stad (ovägt medel)

2007

25,6

43

Större stad (ovägt medel)

2008

26,0

44

Större stad (ovägt medel)

2009

26,8

45

Större stad (ovägt medel)

2010

26,4

46

Större stad (ovägt medel)

2011

26,3

47

Större stad (ovägt medel)

2012

26,2

48

Större stad (ovägt medel)

2013

26,4

49

Större stad (ovägt medel)

2014

26,3

50

Större stad (ovägt medel)

2015

26,9

51

Större stad (ovägt medel)

2016

27,2

52

Större stad (ovägt medel)

2018

27,7

53

Större stad (ovägt medel)

2020

27,9

54

Större stad (ovägt medel)

2021

28,5

55

Större stad (ovägt medel)

2022

29,3

Kommentar

Andel invånare som saknar tillit till andra har varierat i Jönköping under tiden det mätts, med en svagt ökande trend. Samma utveckling går att se i hela Sverige.

Sedan 2021 arbetar Jönköpings kommun med ett sammanhållet utvecklingsarbete (Allaktivitetshus+) i fyra prioriterade områden. Genom ökad samverkan mellan kommunala förvaltningar, civilsamhället och regionala och statliga aktörer samordnas förebyggande och främjande insatser i områdena. Den gemensamma målbilden är ökade livschanser, jämlikare samhällsservice, större delaktighet i den demokratiska processen, snabbare mobilitet mot egenförsörjning, bättre folkhälsa och ökad social sammanhållning för invånarna i kommunens socioekonomiskt svagare områden.

Senast ändrad: 2023-05-05