Gå direkt till sidans innehåll

Mål 76. Invånare som avstår från att gå ut ensam

Indikator SE. 10. 76

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Indikatorn bygger på andelen som i enkäten Hälsa på lika villkor uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.

Mål 76 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen ska öka tryggheten och känslan av trygghet för kommunens medborgare. Särskilt fokus ska läggas på trygghet när medborgare vistas utomhus på kvällar och nätter och gruppen kvinnor, äldre, HBTQI-personer samt personer med funktionsnedsättning.

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 27

2022

1

Riket

 28

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 27

2018

3

Kvinnor

 44

2022

4

Större stad (ovägt medel)

 28

2018

5

Män

 8

2022

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada

Kommentar

27 procent av invånarna i åldrarna 16-84 år uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för överfall eller annat ofredande. Det är ungefär samma nivå som andelen i hela landet som svarar att de är så rädda för att gå ut ensamma att de ibland avstår från att gå ut. Precis som i den nationella statistiken är det större andel kvinnor, nästan häften, än män som uppger att de ibland låter bli att gå ut ensamma. Kommunen ska ha ett utvecklat arbete för trygghet och säkerhet, och samverkan med olika aktörer med gemensamma insatser krävs för att öka tryggheten.

Senast ändrad: 2024-05-29