Gå direkt till sidans innehåll

Mål 76. Invånare som avstår från att gå ut ensam

Indikator SE. 10. 76

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Indikatorn bygger på andelen som i enkäten Hälsa på lika villkor uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.

Mål 76 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen ska öka tryggheten och känslan av trygghet för kommunens medborgare. Särskilt fokus ska läggas på trygghet när medborgare vistas utomhus på kvällar och nätter och gruppen kvinnor, äldre, HBTQI-personer samt personer med funktionsnedsättning.

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2014

19

1

Jönköping

2016

22

2

Jönköping

2018

27

3

Jönköping

2020

26

4

Jönköping

2021

29

5

Jönköping

2022

27

6

Riket

2016

22

7

Riket

2018

25

8

Riket

2020

28

9

Riket

2021

28

10

Riket

2022

28

11

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

18

12

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

22

13

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

27

14

Kvinnor

2014

34

15

Större stad (ovägt medel)

2014

23

16

Större stad (ovägt medel)

2016

23

17

Kvinnor

2016

40

18

Större stad (ovägt medel)

2018

28

19

Kvinnor

2018

48

20

Kvinnor

2020

44

21

Kvinnor

2021

46

22

Kvinnor

2022

44

23

Män

2014

5

24

Män

2016

5

25

Män

2018

5

26

Män

2020

7

27

Män

2021

10

28

Män

2022

8

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada

Kommentar

27 procent av invånarna i åldrarna 16-84 år uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för överfall eller annat ofredande. Det är ungefär samma nivå som andelen i hela landet som svarar att de är så rädda för att gå ut ensamma att de ibland avstår från att gå ut. Precis som i den nationella statistiken är det större andel kvinnor, nästan häften, än män som uppger att de ibland låter bli att gå ut ensamma. Kommunen ska ha ett utvecklat arbete för trygghet och säkerhet, och samverkan med olika aktörer med gemensamma insatser krävs för att öka tryggheten.

Senast ändrad: 2024-05-29