Gå direkt till sidans innehåll

Mål 134. Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitat

Illustration; vattenglas
Indikator SE. 6. 1

God kemisk status baseras på ifall gränsvärden överskrids eller inte och ifall det förekommer ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen. God kvantitativ status innebär att uttagen inte är större än nybildningen av grundvatten, eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in.

Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 97

2021

1

Större stad (ovägt medel)

 95

2021

2

Alla kommuner (ovägt medel)

 94

2021

3

Jönköping

 93

2021

Senast ändrad: 2023-10-02