Gå direkt till sidans innehåll

Mål 134. Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitat

Illustration; vattenglas
Indikator SE. 6. 1

God kemisk status baseras på ifall gränsvärden överskrids eller inte och ifall det förekommer ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen. God kvantitativ status innebär att uttagen inte är större än nybildningen av grundvatten, eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in.

Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2016

96

1

Jönköping

2021

93

2

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

97

3

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

94

4

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

98

5

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

97

6

Större stad (ovägt medel)

2016

96

7

Större stad (ovägt medel)

2021

95

Senast ändrad: 2023-10-02