Gå direkt till sidans innehåll

Mål 124. Utsläpp av växthusgaser- geografiskt område

Indikator SE. 13. 2

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 50 procent från 2005 till 2030. Utfallet 2020 var en minskning med 18,7 %. Minskningstakten behöver öka kraftigt för att vi ska nå målet.

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
500000 ton (2020)
Utgångsvärde:
688000 ton (2010)
Målvärde:
307000 ton (2030)

Kommentar

Diagrammet visar geografiska utsläpp i Jönköpings kommun. Den sektor som dominerar utsläppsbilden är transportsektorn. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna för 61 procent, tunga lastbilar för 25 procent och lätta lastbilar för 9 procent (2020).

Observera att nyckeltalet inte omfattar utsläpp till följd av produktion av varor och tjänster som importeras till kommunen. Nationell statistik beträffande utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion visar att dessa har ökat över tid.

Senast ändrad: 2023-10-30