Gå direkt till sidans innehåll

Mål 124. Utsläpp av växthusgaser- geografiskt område

Indikator SE. 13. 2

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 50 procent från 2005 till 2030. Utfallet 2020 var en minskning med 18,7 %. Minskningstakten behöver öka kraftigt för att vi ska nå målet.

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

670000

1

Totalt

2000

634000

2

Totalt

2005

623000

3

Totalt

2010

685000

4

Totalt

2015

566000

5

Totalt

2016

534000

6

Totalt

2017

531000

7

Totalt

2018

519000

8

Totalt

2019

511000

9

Totalt

2020

489000

10

Totalt

2021

492000

11

Totalt

2022

458000

12

Transporter

1990

286000

13

Transporter

2000

305000

14

Transporter

2005

333000

15

Transporter

2010

371000

16

Transporter

2015

321000

17

Transporter

2016

307000

18

Transporter

2017

293000

19

Transporter

2018

293000

20

Transporter

2019

288000

21

Transporter

2020

267000

22

Transporter

2021

267000

23

Transporter

2022

237000

24

Industri

1990

41600

25

Industri

2000

49800

26

Industri

2005

30600

27

Industri

2010

22100

28

Industri

2015

10200

29

Industri

2016

9370

30

Industri

2017

7000

31

Industri

2018

1280

32

Industri

2019

2810

33

Industri

2020

2280

34

Industri

2021

1850

35

Industri

2022

1390

36

Jordbruk

1990

74300

37

Jordbruk

2000

75400

38

Jordbruk

2005

72700

39

Jordbruk

2010

70200

40

Jordbruk

2015

71000

41

Jordbruk

2016

71000

42

Jordbruk

2017

72200

43

Jordbruk

2018

70900

44

Jordbruk

2019

70300

45

Jordbruk

2020

68000

46

Jordbruk

2021

66900

47

Jordbruk

2022

66900

48

El och fjärrvärme

1990

56700

49

El och fjärrvärme

2000

22900

50

El och fjärrvärme

2005

48100

51

El och fjärrvärme

2010

114000

52

El och fjärrvärme

2015

77700

53

El och fjärrvärme

2016

65000

54

El och fjärrvärme

2017

77700

55

El och fjärrvärme

2018

78100

56

El och fjärrvärme

2019

76600

57

El och fjärrvärme

2020

82800

58

El och fjärrvärme

2021

87200

59

El och fjärrvärme

2022

90300

60

Egen uppvärmning

1990

79000

61

Egen uppvärmning

2000

55700

62

Egen uppvärmning

2005

28100

63

Egen uppvärmning

2010

13100

64

Egen uppvärmning

2015

7260

65

Egen uppvärmning

2016

6690

66

Egen uppvärmning

2017

6670

67

Egen uppvärmning

2018

5660

68

Egen uppvärmning

2019

5190

69

Egen uppvärmning

2020

4860

70

Egen uppvärmning

2021

5310

71

Egen uppvärmning

2022

5350

72

Arbetsmaskiner

1990

34900

73

Arbetsmaskiner

2000

32000

74

Arbetsmaskiner

2005

27500

75

Arbetsmaskiner

2010

30900

76

Arbetsmaskiner

2015

26200

77

Arbetsmaskiner

2016

25800

78

Arbetsmaskiner

2017

26800

79

Arbetsmaskiner

2018

25200

80

Arbetsmaskiner

2019

27000

81

Arbetsmaskiner

2020

27500

82

Arbetsmaskiner

2021

30300

83

Arbetsmaskiner

2022

23600

84

Produktanvändning

1990

5630

85

Produktanvändning

2000

15900

86

Produktanvändning

2005

21500

87

Produktanvändning

2010

21800

88

Produktanvändning

2015

22400

89

Produktanvändning

2016

22600

90

Produktanvändning

2017

22700

91

Produktanvändning

2018

21000

92

Produktanvändning

2019

19900

93

Produktanvändning

2020

16200

94

Produktanvändning

2021

15500

95

Produktanvändning

2022

15900

96

Avfall och avlopp

1990

91300

97

Avfall och avlopp

2000

77200

98

Avfall och avlopp

2005

62400

99

Avfall och avlopp

2010

42400

100

Avfall och avlopp

2015

29300

101

Avfall och avlopp

2016

26800

102

Avfall och avlopp

2017

25300

103

Avfall och avlopp

2018

23800

104

Avfall och avlopp

2019

21000

105

Avfall och avlopp

2020

20300

106

Avfall och avlopp

2021

17800

107

Avfall och avlopp

2022

17000

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Diagrammet visar geografiska utsläpp i Jönköpings kommun. Den sektor som dominerar utsläppsbilden är transportsektorn som står för över hälften av de totala utsläppen i kommunen. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna för 60 procent, tunga lastbilar för 25 procent och lätta lastbilar för 10 procent (2022).

Observera att nyckeltalet inte omfattar utsläpp till följd av produktion av varor och tjänster som importeras till kommunen. Nationell statistik beträffande utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion visar att dessa har ökat över tid.

Senast ändrad: 2024-05-16