Gå direkt till sidans innehåll

Mål 124. Utsläpp av växthusgaser- geografiskt område

Indikator SE. 13. 2

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 50 procent från 2005 till 2030. Utfallet 2020 var en minskning med 18,7 %. Minskningstakten behöver öka kraftigt för att vi ska nå målet.

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

675000

1

Totalt

2000

642000

2

Totalt

2005

615000

3

Totalt

2010

688000

4

Totalt

2015

576000

5

Totalt

2016

546000

6

Totalt

2017

540000

7

Totalt

2018

533000

8

Totalt

2019

525000

9

Totalt

2020

500000

10

Transporter

1990

288000

11

Transporter

2000

307000

12

Transporter

2005

334000

13

Transporter

2010

373000

14

Transporter

2015

326000

15

Transporter

2016

311000

16

Transporter

2017

293000

17

Transporter

2018

294000

18

Transporter

2019

290000

19

Transporter

2020

266000

20

Industri

1990

41000

21

Industri

2000

50400

22

Industri

2005

14800

23

Industri

2010

17500

24

Industri

2015

10400

25

Industri

2016

11400

26

Industri

2017

7640

27

Industri

2018

7110

28

Industri

2019

8090

29

Industri

2020

5220

30

Jordbruk

1990

77800

31

Jordbruk

2000

80600

32

Jordbruk

2005

78100

33

Jordbruk

2010

75200

34

Jordbruk

2015

76200

35

Jordbruk

2016

76400

36

Jordbruk

2017

77800

37

Jordbruk

2018

76900

38

Jordbruk

2019

75500

39

Jordbruk

2020

72300

40

El och fjärrvärme

1990

56800

41

El och fjärrvärme

2000

22900

42

El och fjärrvärme

2005

48000

43

El och fjärrvärme

2010

114000

44

El och fjärrvärme

2015

77700

45

El och fjärrvärme

2016

64600

46

El och fjärrvärme

2017

79000

47

El och fjärrvärme

2018

78200

48

El och fjärrvärme

2019

77600

49

El och fjärrvärme

2020

82700

50

Egen uppvärmning

1990

79700

51

Egen uppvärmning

2000

56100

52

Egen uppvärmning

2005

28400

53

Egen uppvärmning

2010

13400

54

Egen uppvärmning

2015

7420

55

Egen uppvärmning

2016

6860

56

Egen uppvärmning

2017

6840

57

Egen uppvärmning

2018

5800

58

Egen uppvärmning

2019

5330

59

Egen uppvärmning

2020

4520

60

Arbetsmaskiner

1990

34900

61

Arbetsmaskiner

2000

32500

62

Arbetsmaskiner

2005

28000

63

Arbetsmaskiner

2010

31100

64

Arbetsmaskiner

2015

26500

65

Arbetsmaskiner

2016

26200

66

Arbetsmaskiner

2017

27300

67

Arbetsmaskiner

2018

26100

68

Arbetsmaskiner

2019

27800

69

Arbetsmaskiner

2020

29300

70

Produktanvändning

1990

5630

71

Produktanvändning

2000

15900

72

Produktanvändning

2005

21500

73

Produktanvändning

2010

21900

74

Produktanvändning

2015

22400

75

Produktanvändning

2016

22600

76

Produktanvändning

2017

22700

77

Produktanvändning

2018

21100

78

Produktanvändning

2019

19900

79

Produktanvändning

2020

19400

80

Avfall och avlopp

1990

91000

81

Avfall och avlopp

2000

76900

82

Avfall och avlopp

2005

61900

83

Avfall och avlopp

2010

42400

84

Avfall och avlopp

2015

29500

85

Avfall och avlopp

2016

26900

86

Avfall och avlopp

2017

25500

87

Avfall och avlopp

2018

24100

88

Avfall och avlopp

2019

20900

89

Avfall och avlopp

2020

20100

Kommentar

Diagrammet visar geografiska utsläpp i Jönköpings kommun. Den sektor som dominerar utsläppsbilden är transportsektorn. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna för 61 procent, tunga lastbilar för 25 procent och lätta lastbilar för 9 procent (2020).

Observera att nyckeltalet inte omfattar utsläpp till följd av produktion av varor och tjänster som importeras till kommunen. Nationell statistik beträffande utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion visar att dessa har ökat över tid.

Senast ändrad: 2023-10-30